Nacházíte se:  Domů > Základní škola > Časový harmonogram > Denní režim
verze pro tisk

Denní režim

Hodiny
6:30 Otevření školní budovy
7:30


Umožnění vstupu dětem do prostor školní budovy 
(v případě potřeby mohou nejmladší děti dočasně se souhlasem paní učitelek MŠ navštěvovat MŠ)

7:45 - 8:30 1. vyučovací hodina
8:40 - 9:25 2. vyučovací hodina
9:25 - 9:50 Velká přestávka - možnost kontaktu s vyučujícími
9:50 - 10:35 3. vyučovací hodina
10:45 - 11:30 4. vyučovací hodina
11:40 - 12:25 5. vyučovací hodina nebo přestávka na oběd
12:25 - 13:10 6. vyučovací hodina - odpolední vyučování nebo přestávka na oběd
13:20 - 14:05 7. vyučovací hodina - odpolední vyučování
12:15 - 15:45 Školní družina