Nacházíte se:  Domů > Spolek > Projekty > 2016
verze pro tisk

2016

 

Spolek je pravidelně na základě žádostí podporodán obcí Holovousy  a Královéhradeckým krajem. V roce 2016 jsme získali podporu v celkové výši 24 000,- Kč na dva projekty.

Za projevenou přízeň DĚKUJEME!!

Od obce Holovousy na projekt "Rozvíjíme děti i veřejnost 2016"       10 000.-Kč Cílem je vhodně vyplnit volný čas dětí a mládeže, rozvíjet jejich dovednosti a nejrůznější zájmy, rozvíjet jejich tělesnou zdatnost, a tak preventivně působit proti nežádoucím společenskýmjevům. Poskytnuté finanční prostředky budou použity výhradně na zajištění akcí pro děti – nákup výtvarného materiálu, dopravu na jednotlivé akce. Tím se sníží finanční zatížení rodin dětí, které se akcízúčastní. Jinak by rodiče musely náklady na zmíněné akce hradit v plné výši. Nově bychom rádi spolupracovali s obcí Holovousy na akcích pořádaných nejen pro naše děti, ale i pro veřejnost jako je např:Neckyáda, Pálení čarodějnic, Darkiáda a bramoriáda, dětský karneval,  apod.

Královéhradecký kraje podpořil projekt "Volný čas dětim i s dětmi 2016"        14 000,- Kč

 (Popis projektu zkráceně) V rámci projektu bude pořízen materiál na výtvarné činnosti, jmenujme např: barevné papíry, čtvrtky,barvy, stuhy, keramická hlína, modelovacíhmoty apod. Pro sportovní akce je v plánu pořídit přenosný basketbalový koš a dva stany pro pobyt v přírodě.  Zahrnuty jsou i náklady na dopravu, jízdné a vstupné na různé akce a výlety během roku. Projekt počítá s pořízením vnitřní lavičky, která napomůže k vytvoření čisté zóny pro nově vznikající mateřský klub. V průběhu roku bude uspořádáno minimálně 10 akcí pro děti a veřejnost, na které bude třeba zajistit například propagaci, odměny do soutěží, doprovodný program, základní materiál pro přípravu a realizaci akce. Rok počínáme obchůzkou Tří králů.  Dále následuje Dětský karneval a Vynášení Moreny - vítání jara. Zasoutěžíme si na Pálení čarodějnic i Neckyádě. Secvičíme program na Loučení s předškoláky. Během Pohádkové noci blíže poznáme příběh známého autora.  Na počátku prázdnin se rozloučíme se školním rokem a uvítáme prázdniny při Zahradní slavnosti.  Lampiónový průvod a pouštění lodiček, Sportovní utkání malotřídních škol, Drakiáda s bramboriádou, tak to jsou další akce plánované pro rok 2016.

logo_colour_pantone.jpg