Nacházíte se:  Domů > Spolek > O spolku
verze pro tisk

O spolku

 

od 1. 1. 2016  se dle zákona mění Sdružení přátel při ZŠ Chodovice-Holovousy na:

SPOLEK ŠKOLY PRO ŽIVOT  

  .......zabývá se volnočasovými aktivitami dětí nepřetržitě již od roku 1995. Po celých dvacet let se snaží vyplňovat volný čas dětí zájmovými kroužky sportovního i uměleckého charakteru. Pořádá akce a semináře i pro veřejnost. Snaží se o rozvoj spolupráce dětí, školy a rodičů. Rozvíjí fantazii a kreativitu.
Napomáhá k navazování nových přátelství. Odbourává sociálně patologické jevy jako je šikana a učí fair-play. Spolek sleduje nové trendy a snaží  je rozumně kombinovat s tradičními činnostmi.  Především dětí chceme  naučit správným návykům ať už  v oblasti recyklace, sportovních aktivit,zdravé výživy či navazování sociálních kontaktů.

STANOVY

 

logo_colour_pantone.jpg

Činnost spolku je podporována Královéhradeckým krajem.