Nacházíte se:  Otázky a odpovědi
verze pro tisk

Otázky a odpovědi


Jste spokojeni s informovaností, kterou Vám poskytují webové stránky? Pokud ne, jsme otevřeni Vašim podnětům?

Pište na kontakt správce webu. Vaše nápady a připomínky budou zveřejněny na webu školy.

 


Proč nejsou na internetu vyvěšeny osobní kontakty na učitele?

Vyvěšení osobních kontaktů na webu je protiprávní a je pouze na každém učiteli pokud poskytnou své údaje. V žákovských knížkách a na webu jsou zvařejněny nezbytně nutné kontakty na školu. Pokud potřebujete komunikovat s dotyčnou p.učitelkou je  možnost osobní konzultace v budově školy.

Postupy v naší škole: Na začátku roku poskytuje příslušná p.učitelka osobní kontakt rodičům. (Je na vlastním uvážení každého učitele, komu osobní kontakt poskytne). Poskytnutí osobního kontaktu se vyučující nebrání. Rodiče dětí vědí o možnosti zisku osobního kontaktu.