Nacházíte se:  Domů > Ostatní > Projekty OPVK > Každý má svou šanci
verze pro tisk

Každý má svou šanci

A máme tu konec

Je 30. 3. 2012, poslední pátek našeho projektu Každý má svou šanci, který naše škola ve spolupráci s OÚ Holovousy realizovala od října roku 2010 za finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Za 18 měsíců, po které projekt probíhal, jsme si s dětmi ZŠ, MŠ a DD Nechanice užily mnohá dobrodružství. Navštívili jsme vesničku historických řemesel v Lysé nad Labem, pozorovali krásy přírody při projížďce parníkem po Labi, sledovali „Jak si hrají tatínkové“ v divadle Drak v Hradci Králové, zvykali si na nové kamarády a paní učitelky v Trhové Kamenici, snažili jsme překonat vlastní hranice na táboře ve Svaté Kateřině a utužovali přátelství s dětmi z Nechanic při kulturních i sportovních projektech. Tento projekt byl také ve velké míře situován na zvýšení kvality vyučování v mateřské i základní škole. Chtěli jsme poskytnout dětem takové podmínky, aby každý dostal i sebemenší šanci se prosadit a ukázat své přednosti.

V MŠ byla nově vybavena knihovnička, pořídili jsme sportovní vybavení a nepřeberné množství didaktických pomůcek (kostičky, hlavolamy, hry, kuličkové dráhy, modelovací hmoty, výtvarný materiál, atd.), environmentální pomůcky, zřídili jsme výchovné koutky (kuchyňka a obývací pokoj) a nainstalovali počítač s programy pro předškoláky.

V ZŠ byla nově vybavena tělocvična, nakoupeny byly pomůcky pro děti s poruchami učení, zřízeny a vybaveny byly odpočinkové a rehabilitační zóny, na zimní radovánky jsme zakoupili běžecké sety a speciální krátké lyže pro výuku sjezdového oblouku, v létě a kdykoli počasí dovolilo, jsme využívali naše nové luky, kuše a lanové prvky (houpačky, provazové žebříky, hrazdy atd.), před deštěm jsme se schovávali v našich nových stanech, ve třídách nám svítí nové zářivky se speciálním spektrem, které tolik nenamáhá naše oči.

Všechny naše lumpárny i výkony jsme svědomitě zaznamenávali na naši novou kameru.

V oblasti služeb škola rozšířila nabídku kroužků pro ZŠ i MŠ (logopedie, flétna, angličtina, zdravé vaření, dramaticko-etická výchova, všestranné dovednosti, poruchy učení, výtvarný kroužek). Pro děti i širokou veřejnost škola pořádala tematické semináře (pedagogika a psychologie, zdravá výživa a výtvarné workshopy)

Jsme rádi, že jsme do daného projektu vstoupili, jelikož díky němu došlo k velmi vysoké spolupráci a propojení činností mateřské a základní školy a naplnila se veškerá naše očekávání, která jsme do něho vložili.

 

Úvodem

V letošním školním roce sklidila ZŠ a MŠ Chodovice  úspěch v oblasti dotací a grantů z EU a získala v pořadí již druhý grant na rozvoj vzdělávání z OPVK z oblasti podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Název projektu je Malotřídní škola Chodovice – každý má svou šanci. Cílem tohoto projektu je uplatňování a zlepšování odbornosti výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání. Vytvoření školního prostředí vycházejícího z představy, že školy mají vzdělávat a vychovávat všechny děti, a to bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy a zaměření na multikulturní výchovu. Projekt bude realizován v období 1. 10. 2010 – 31. 3. 2012. Tento projekt je určen pro děti a žáky od 3 let do 9. Ročníku ZŠ. Dále budeme úzce spolupracovat s Dětským domovem Nechanice. Bude rozšířena nabídka mimoškolních aktivit pro děti a žáky. Dále bude nově zajištěna nabídka tematických seminářů pro rodiče s dětmi ( pedagogicko psychologická poradna, dětský psycholog, semináře zaměřené na výchovné poradenství, semináře výtvarné a zdravého životního stylu). Ze získané finanční podpory bude pořízeno sportovní vybavení (žíněnky, trampolína, sportovní náčiní, stany, krátké lyže, běžky, luky, lana…). Pro MŠ budou zakoupeny didaktické pomůcky, vybaví se relaxační koutek a proběhne obnovení publikací knihovny. Pro předškolní děti a žáky 1. Ročníku bude v kalendářním roce 2011 zrealizován několikadenní adaptační kurz. Budou pořádány exkurze, sportovní dny pro děti MŠ a ZŠ Chodovice a dětského domova Nechanice a letní tábor. Cílem je dosažení a zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a dětí cizinců. Vytvoření takových podmínek pro vzdělávání,aby každý měl svou šanci.

LOGO EU

 

 


Monitorovací zprávy

Monit. zpráva.pdf (478,9kb)

Monitorovací zpráva.pdf(457kb)

MZ3 - každý má svou šanci.pdf(407,4kb)

MZ4.pdf (451,4kb)

MZ5.pdf(91,5kb)

 


Fotogalerie

Jméno: chodovice

heslo: chodovice

 

výlet Staré Hrady, Dětenice - skolachodovice.rajce.idnes.cz/stare_hrad,_detenice
strašidlení - skolachodovice.rajce.idnes.cz/strasidleni
spaní ve škole s DD Nechanice - skolachodovice.rajce.idnes.cz/nechanice
seminář první pomoci - skolachodovice.rajce.idnes.cz/prvni_pomoc
Pohádková noc s Boženou Němcovou - skolachodovice.rajce.idnes.cz/Pohadkova_noc_s_Bozenou_Nemcovou
Stanování za školou - honba za bobříky - skolachodovice.rajce.idnes.cz/honba_za_bobriky_-_stanovani_za_skolou
Den a noc s DDN - sportovní den - skolachodovice.rajce.idnes.cz/den_a_noc_s_DDN/
Seminář pro rodiče a učitele - téma - Děti s individuálními vzdělávacími potřebami - skolachodovice.rajce.idnes.cz/seminar_IVP/
Seminář pro rodiče s učiteli a dětmi - téma - Všechny radosti a strasti Nám začali na začátku našeho života - skolachodovice.rajce.idnes.cz/Seminar_pro_rodice_s_Milenou_Mensikovou/
Projektový den - rozvoj kooperace - rovné příležitosti - skolachodovice.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Tvor_a_poznavej/
Seminář pro rodiče, učitele a děti - skolachodovice.rajce.idnes.cz/Seeminar_s_Lenkou_Tauchmanovou/

 

 


Sportovní den č. 1

10.10.2010 00:10
Díky dotacím od EU, jsem mohli ve spolupráci s dětským domovem Nechanice (DDN)  zrealizovat projekt, kdy se "naše" děti společně účastní kulturních akcí a v průběhu celého roku spolupracují. Tímtop způsobem podporujeme u dětí osobnostní a sociokulturní rozvoj a potlačujeme rasové předsudky.

První takovouto akcí bylo dne 1. - 2.10 "Spaní ve škole". Paní učitelka Doležalová připravila na páteční odpoledne a podvečer jednotlivé seznamovací aktivity. V sobotu jsme společně s DDN vystoupili na akci pořádané naší obcí "Slavnost holovouského malináče".

 


Seminář pro tvorbu IVP

10.10.2010 00:18
V rámci projektu  se  dne 4.10.2010 vyučující ZŠ a MŠ Chodovice zúčastnily semináže zaměřeného na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů.

 


Malování s Lenkou

05.11.2010 13:19
Dne 16.11. pořádáme seminář intuitivního malování pro rodiče s dětmi.

 


Zdravé vaření

05.11.2010 13:20
3.12 vaříme s Helenou od 17:00. Pro rodiče s dětmi

03.01.2011 13:06
Dne 21.1.2011 v 17:00 se koná seminář zdravého vaření s Ing. Helenou Rohlíčkovou

 


 Seminář s Lenkou

Dne 11.3.2011 se koná seminář s Lenkou Tauchmanovou. plakát

 


Ukončení projektu

27.06.2012 12:52
Projekt byl ukončen k 31.3.2012