Nacházíte se:  O nás
verze pro tisk

O nás

 

Co nabízíme

„Škola pro život“ tj. praktické dovednosti využitelné v běžném životě

 • obrázekAlternativní způsoby metody výuky, efektivní výuka zaměřená na aktivní činnosti, přirozené prostředí- propojení dětí různých věkových skupin, důraz na samostatnost a spolupráci dětí
 • Individuální postupy (malé počty žáků na 1 oddělení )
 • Adaptace žáků do vyšších ročníků, vysoké % přijatých a úspěšných žáků na víceleté gymnázium
 • Propojenost MŠ, ZŠ i starších žáků
 • Rodinná atmosféra, příjemné prostředí, ŠJ, ŠD, zahrada, hřiště a les u školy
 1. Široká nabídka zájmových činností, kroužků
 2. Komunální projekty –spolupráce s rodiči, veřejností, možnost rodičů spoluvytvářet charakter školy
 3. Možnost osobní asistence z řad rodičů 

 

 

 Spolupráce s organizacemi  

 • OÚ HolovousyZápis
 • MÚ Hořice
 • Sdružení občanů při ZŠ (grantové projekty-přispívá dětem na volnočasové aktivity)

 

 

Projektové vyučování

 • Vychází z lidových tradic a místních zvyklostí                          
 • Připravují a spoluvytváří děti, učitelé, rodiče i veřejnost           
 • Pomáhají vytvářet dobré vztahy, přirozené klima      

 

Projekty celoroční

 • plavecký výcvikÚklid
 • ekologie „Lesní společenství“
 • Itálie (výměnné aktivity spojené s pobytem)

                                                                                                

 

Volnočasové aktivity:

Pletení

 

 • Zájmové kroužky:

 • Jednodenní akce- sportovní, kulturní a poznávací
 • Vícedenní pobyty – letní táboření, zimní pobyt na horách
 • Výměnné pobyty v Itálii
 • Seminář a dílny pro děti a rodiče ( akreditace MŠMT)-výtvarné, zdravý životní styl..

 

 

 

 

ŠVP „Škola pro život“

Vaření

 • Vychází z projektu tvořivé školy
 • Zaměření na jazyky (od 1.roč.)
 • Rozšířená výuka estetická (nadstandardní výtvarné techniky)
 • TV-praktické dovednosti: turistika, cyklistika, plavání, lyžování, běh na lyžích, bruslení
 • Dramatická výchova: sociální a komunikativní dovednosti, osobnostní rozvoj
 • Př- ekologie, projekty, zdravý životní styl

 

 

 

 


Historie projektu

Tento projek vznikl za účelem celkové modernizace přístupu ke společnosti, chtěli jsme školu více přiblížit rodičům i dětem pokrokovými metodami a zároveň informovat široukou veřejnost o činnosti naší instituce.

 

Naši Uživatelé

Tento web je určen pro rodiče žáků, kteří navštěvují naší školu a pro rodiče, kteří nevědí kam dát své děti do první třídy. Jsme sice malá škola, ale snažíme se jít s dobou a modernizovat naše učební metody a rozšířit informovanost veřejnosti.

 


Submenu