Nacházíte se:  Úvodní stránka
verze pro tisk

Úvodní stránka

Dobrý den, vítejte na oficiálních stránkách ZŠ a MŠ Chodovice.

 

Pravidla hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

 Zápis do MŠ

Výsledky přijímacího řízení

 Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021 bude v letošním školním roce probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.  Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května 2020. V chodovické MŠ je stanoven termín zápisu na úterý 12. 5. 2020.

 Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit v době od 2. do 16. 5. 2020 následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy hxfs427
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skolachodovice@centrum.cz
  3. zasláním poštou na adresu: ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořice
  4. osobním podáním pouze v úterý 12. 5.2020 v době od 8:00h do 15:00h dle předem rezervovaného termínu na https://zsamschodovice.reenio.cz  v budově školy, 

 

Zvolíte – li   možnost 1— 3   žadatel musí doložit: 

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
  • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (tato povinnost se nevztahuje na děti, které budou plnit od  1. 9. 2020 povinné předškolní vzdělávání),
  • kopii očkovacího průkazu, kopii rodného listu dítěte.

 

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitel na obecním (městském) úřadě, který vede evidenci obyvatel.

 

Zvolíte–li možnost 4   žadatel musí  doložit: 

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ,
  • čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (tato povinnost se nevztahuje na děti, které budou plnit od  1. 9. 2020 povinné předškolní vzdělávání),
  • kopii očkovacího průkazu, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Zastupuje–li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Prosíme Vás o vyplnění emailové adresy na žádosti. Na email Vám bude zasláno registrační číslo (v seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí). Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít možnost v pondělí 20. 5. 2020 v době od 10:30 do 12:00 hod. v budově školy.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do konce května 2020 na vstupních dveřích budovy školya na webových stránkách školy:  zschodovice.cz

 

Kritéria přijímání

Žádost o přijetí

Čestné prohlášení 

Žádost o individuální vzdělávání

 

 

Zápis do 1.ročníku ZŠ

Výsledky přijímacího řízení 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021 - Informace ke stažení zde 

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

Na základě nařízení MZ je ZŠ od 11.3.2020 uzavřena.

 

Tiskopis Žádosti

 

 

  

 

EKO sběr

 

  Letos bylo rozdávání pololetního vysvedčení přímo královské!  FOTO

 V rámci projektu ORP Hořice četli školáci celé první pololetí před spaním dětem v MŠ. Za snahu a píli obdrželi odměny a diplom.  FOTO

 

 

 

 

 

 Konzultační hodiny - ředitelka - březen 2020

11.3.2020 8:00 - 13:00

17.3.2020 8:00 - 13:00

25.3.2020 8:00 - 13:00

 Moji přítomnost ve škole je lepší si nejprve telefonicky ověřit, jelikož mohu v tuto dobu být i mimo kancelář. V případě předchozí domluvy je možné stanovit i jiný termín i čas konzultace. Děkuji Nimsová

 

 Volná pracovní pozice

 Základní škola a Mateřská škola Chodovice přijme kvalifikovanou učitelku / kvalifikovaného učitele na první stupeň. Kurz instruktora lyžování, kurz zdravotníka zotavovacích akcí a časová flexibilita výhodou.

 Pracovní úvazek: 0,6

 Životopisy zasílejte na adresu skolachodovice@centrum.cz

 

 

 

Interaktivní on-line hry pro děti

 

Časopis pro rodiče a děti